Studiefinanciering alleen nog voor de Bachelor

Het nieuwe kabinet van VVD en CDA gaat de studiefinanciering nog verder uitkleden. Nadat twee weken geleden door het demissionaire kabinet werd besloten om de studiefinanciering te bevriezen, zijn er nu plannen om studenten alleen nog studiefinanciering te geven voor de bachelor opleiding.

Het beperken van de studiefinanciering is een duidelijke vervolgstap in het jarenlang uitkleden van het hoger onderwijs. Afgelopen jaren heeft het kabinet onder leiding van minister van onderwijs Plasterk (PvdA) er voor gezorgd dat het onderwijs stap voor stap verder werd uitgekleed. Zo is het collegegeld voor het volgen van een tweede opleiding vrijgegeven, zodat de onderwijsinstelling zelf mag bepalen hoeveel zij vraagt voor de opleiding (soms wel 10.000 Euro per jaar!). Ook is de harde knip ingevoerd, waarbij studenten de Bacheloropleiding volledig moeten hebben afgerond om aan de Master te mogen beginnen. Dit resulteert vaak in een studievertraging van 6 maanden tot een jaar. Daarnaast verkeert een aantal universiteiten zo zwaar in geldnood dat docenten naar huis worden gestuurd en studenten naar een televisiescherm kijken in plaats van een docent.

Met al deze bezuinigingen wordt de kwaliteit van het onderwijs niet beter en ontstaat er een tweedeling. Het hangt in de toekomst van de dikte van je portemonnee af of je een volwaardige opleiding kan doen. Het belang van goed opgeleide mensen voor onze maatschappij wordt hierbij volledig uit het oog verloren. Comité Stufi moet blijven vindt dit belachelijk. Het hoger onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle jongeren die over de benodigde capaciteiten beschikken. Daarom gaan we door met actievoeren! Binnenkort zal Comité Stufi moet blijven, met steun van de aangesloten organisaties, alle handtekeningen aan gaan bieden. Zorg dus dat je zo snel mogelijk op deze website tekent voor het behoud van de studiefinanciering en stuur de petitie door naar al je vrienden!